Доктор Венелина Чубриева
Личен и семеен лекар в град Правец

Профилактични прегледи

Доктор Венелина Чубриева извършва задължителните профилактични прегледи в лекарския си кабинет в град Правец. Профилактичните прегледи включват:

  • проверка на зрението;
  • измерване на кръвното налягане;
  • изчисляване индекс на телесната маса;
  • оценка на психическото състояние;
  • ЕКГ.

Като личен лекар, доктор Чубриева извършва домашни посещения и осигурява за своите пациенти 24 часова медицинска помощ.

Профилактични прегледи
Лечение на заболявания
Детски консултации
Ваксини и имунизации